top of page

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşümle alakalı öğrenmek istediklerinizi, deneyimli ekibimiz ile beraber çalıştığımız, kentsel dönüşüm projelerimizi inceleyebilirsiniz.

banner.jpg

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.

 

Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Kentsel yenileme projelerinde, yürürlükte olan ‘6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun’ çerçevesinde, kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Sertkaya İnşaat, Kentsel Dönüşüm kapsamındaki bölgelerde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış tüm riskli binaların Taahhüt veya Kat Karşılığı yöntemleriyle yıkılıp yeniden inşa edilmesi konusunda hizmet vermektedir.

Deneyimli ekibimiz;

  • Riskli yapının tesbiti

  • Binanın Kentsel Dönüşüm Kapsamına alınması

  • Binanın mevcut imar mevzuatına göre yeniden projelendirilmesi

  • Binanın yıkılması ve onaylanan projeye göre yeniden inşa edilmesi

İşlemlerini titizlikle ve en kısa sürede gerçekleştirmektedir.

bottom of page